Đấu trường sinh tử Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến it? "So it's bạn and a syringe against the Capitol. See this is why no one lets bạn make the plans." - Catching ngọn lửa, chữa cháy
Choose the right answer:
Option A Cinna
Option B Haymitch
Option C Enobaria
Option D Finnick
 Andolion posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save