trả lời câu hỏi này

Đấu trường sinh tử Câu Hỏi

what hunger games book is your yêu thích

:0
*
catching ngọn lửa, chữa cháy
hungergames67 posted hơn một năm qua
 hungergames67 posted hơn một năm qua
next question »

Đấu trường sinh tử Các Câu Trả Lời

lionkingartist said:
First,Catching ngọn lửa, chữa cháy Second,The Hunger Games Third,Mockingjay
select as best answer
posted hơn một năm qua 
JacobBlackFever said:
1.catching fire
2.mockingjay
3.hunger games
select as best answer
posted hơn một năm qua 
shadandy13 said:
Mockingjay i tình yêu the book i can't wait till the movie for mockingjay will come out :P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
lucy32 said:
Mockingjay.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ThatNerdyChic23 said:
1. The Hunger Games
2. Mocking Jay
3. Catching Fire
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »