The Hills Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

moviequeen đã đưa ý kiến …
i didn't like Kristin in Laguna bờ biển, bãi biển but i like her in the hills đã đăng hơn một năm qua
rocmyworldbabyv đã đưa ý kiến …
Just Watched the new episodes đã đăng hơn một năm qua
moorela83 đã đưa ý kiến …
im dying for the hiển thị to come back on air đã đăng hơn một năm qua
heart
jacper576 đã đưa ý kiến …
i tình yêu audrina đã đăng hơn một năm qua
iamfeebs123 đã đưa ý kiến …
heidi is amazing, shes my fave đã đăng hơn một năm qua
McSwarekLover đã đưa ý kiến …
tình yêu it so much :D So inspirational how all of the girls have great jobs and can look after themselves xD <3 tình yêu Lauren and Whitney and Audrina... Feel sorry for Heidi coz she brainwashed bởi Spencer :P đã đăng hơn một năm qua
leyton4eva-x đã đưa ý kiến …
<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
Catarina15 đã đưa ý kiến …
I tình yêu it! I'm re-watching all episodes since the first one! đã đăng hơn một năm qua
McSwarekLover đã bình luận…
Hah me to xD hơn một năm qua
jukeboxjoey đã đưa ý kiến …
i really hated lauren conrad..she was so self centred đã đăng hơn một năm qua
jdb1317 đã đưa ý kiến …
tình yêu the hills cuz its awsome specially lauren and lo miss it cuz i have nothin to watch LOL – Liên minh huyền thoại xxx đã đăng hơn một năm qua
jessica-b đã đưa ý kiến …
xin chào fans! tell me why bạn tình yêu the hills so much! now that its over what will bạn miss the most? đã đăng hơn một năm qua
XhalaX đã bình luận…
well..i tình yêu the hills cuz it"s seem like true life true hiển thị and i"ll not forget there is hot char.. and sometimes it"s gd enough for my life and my relation ships ... XD hơn một năm qua