thêm hình ảnh

The Blacklist Hình ảnh

thêm video

The Blacklist Video

tạo phiếu bầu

The Blacklist Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Raymond "Red" Reddington
64%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Can i just say that Red is like the best ever?
47%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Red is Lizzy's biological father
62%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Liz biological father
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Raymond Reddington
44%
37%
thêm blacklist số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

The Blacklist Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

The Blacklist đường Dẫn

thêm blacklist đường dẫn >>  

The Blacklist tường

popcorn_KCAS đã đưa ý kiến …
Season 2 Episode 7 Review

link đã đăng hơn một năm qua
smile
drewjoana đã đưa ý kiến …
Final phiếu bầu to find the Spot Banner;

link đã đăng hơn một năm qua
heart
KenzieR đã đưa ý kiến …
Megan Boone is up for Maxim's 2014 Hot 100! Let's help make it happen. Vote here -> link đã đăng hơn một năm qua
KenzieR đã bình luận…
Keep in mind that bạn can vote once everyday until the số phiếu bầu close. hơn một năm qua