The Avengers Updates

fan art đã được thêm vào: Iron Man (The Avengers) 2012 cách đây 10 giờ by rakshasa
a photo đã được thêm vào: Avengers: Infinity War - Vanity Fair - Textless Covers cách đây 8 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: (Marvel) Avengers Endgame Tribute | Captain America Sense Of Duty cách đây 9 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel Studios' Avengers: Damage Control | Story Trailer cách đây 10 ngày by rakshasa
a link đã được thêm vào: Robert Downey Jr. reacts to Martin Scorsese's Marvel criticism cách đây 11 ngày by laurik2007
a video đã được thêm vào: Robert Downey Jr. Responds to Martin Scorsese’s Criticism of Marvel phim chiếu rạp cách đây 11 ngày by laurik2007
an icon đã được thêm vào: mcu các biểu tượng cách đây 14 ngày by laurik2007
a video đã được thêm vào: Wanda Maximoff Yellow Flicker Beat cách đây 14 ngày by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Marvel's Hero Project | First Look | Disney+ | Streaming November 12 cách đây 15 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel's Iron Man VR | Story Trailer cách đây 16 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel’s Avengers Character Profile: Kamala Khan cách đây 16 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel's Avengers | Kamala Khan | Behind the Scenes cách đây 16 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel's Avengers — Kamala Khan NYCC Announcement Trailer cách đây 16 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel Studios’ Avengers: Damage Control - Official Teaser Trailer cách đây 17 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Marvel’s Hero Project | Official Trailer | Disney+ | Streaming November 12 cách đây 19 ngày by rakshasa
a link đã được thêm vào: Tom Holland, Zendaya celebrate Spider-Man staying in the Marvel Cinematic Universe cách đây 20 ngày by laurik2007
a link đã được thêm vào: Spider-Man swings again: Marvel, Sony reach deal on tiếp theo Tom Holland film cách đây 20 ngày by laurik2007
a video đã được thêm vào: Legends Never Die | Avengers: Endgame cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Avengers Endgame -- Rise cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a link đã được thêm vào: Director Joe Russo says Sony is making a 'tragic mistake' splitting Spider-Man from MCU cách đây một tháng 1 by laurik2007
a comment was made to the poll: Which 'Avengers' movie did bạn like Natasha Romanoff/Black Widow best in? cách đây một tháng 1 by NewAdventure
a comment was made to the poll: who's your yêu thích avenger cách đây một tháng 1 by NewAdventure
a comment was made to the poll: Which 'Avengers' movie did bạn like Captain America/Steve Rogers best in? cách đây một tháng 1 by NewAdventure
a comment was made to the poll: Which 'Avengers' couple do bạn like more? cách đây một tháng 1 by NewAdventure
a link đã được thêm vào: Deleted Iron Man post-credits scene actually references Spider-Man, X-Men at MCU's beginning cách đây một tháng 1 by laurik2007
a video đã được thêm vào: Captain America - Believer | Imagine Những câu chuyện về rồng cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Captain America || Old Town Road cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Steve Rogers|Live Like Legends cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: (Marvel) Steve Rogers | Soldier cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Tony Stark & Steve Rogers | What if the storm ends? cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Avengers Endgame || Ashes cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Avengers: Endgame | Casting Chris Evans cách đây một tháng 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: (Marvel) Avengers | Journey's End cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Tony & morgan Stark | con bướm, bướm Fly Away cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: (Marvel) Thor | Revenge cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: (Marvel) Loki | The sun will shine on us again cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Iron Man & Captain America || Legends Are Made cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: NEW NEVER SEEN Avengers Endgame các bức ảnh & Russo Bro's các câu hỏi Answered cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a comment was made to the poll: Best Avengers fight scene ? cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: THE INFINITY SAGA | TRIBUTE cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Lions inside || Marvel Tribute cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: What Captain America REALLY Did In The Past REVEALED bởi Marvel cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: MARVEL || Whatever It Takes cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a poll đã được thêm vào: Best Avengers fight scene ? cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a link đã được thêm vào: Robert Downey Jr. jokes about being arrested at Disneyland 'for smoking pot in a gondola' cách đây một tháng 1 by laurik2007
a video đã được thêm vào: (Marvel) MCU || Legends Never Die cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Steve Rogers || Thunder cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: Clint&Natasha | When She Came Back cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a link đã được thêm vào: The MARVEL-ous Ladies Club cách đây một tháng 1 by aprildawn73
a video đã được thêm vào: (Marvel) Steve Rogers | A Good Man cách đây một tháng 1 by aprildawn73