• photoshoots bởi Myra Klarman. . HD Wallpaper and background images in the Tessa Virtue & Scott Moir club tagged: 2010 myra klarman photoshoots off ice.

    hâm mộ 0 những người hâm mộ    (nguồn: myraklarman.com)

    từ khóa: 2010, myra klarman, photoshoots, off ice

    Fanpup says...

    This Tessa Virtue & Scott Moir photo contains đường phố, cảnh thành phố, bối cảnh đô thị, khu đô thị, thiết lập các đường phố, and thành phố cảnh. There might also be kính mát, kính đen, sắc thái, kính tối màu, dấu hiệu, poster, văn bản, bảng đen, and ký hiệu.

 Tessa virtue and Scott Moir - Teenagers
Tessa virtue and Scott Moir - Teenagers
 tình yêu was in the air at that party <3
tình yêu was in the air at that party <3
 tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
 Tessa and Scott
Tessa and Scott
 Tessa virtue and Scott Moir - Teenagers
Tessa virtue and Scott Moir - Teenagers
 grand prix final 07
grand prix final 07
 off ice
off ice
 tình yêu was in the air at that party <3
tình yêu was in the air at that party <3
 người hâm mộ các bức ảnh
người hâm mộ các bức ảnh
 người hâm mộ các bức ảnh
người hâm mộ các bức ảnh
 Tessa Virtue & Scott Moir
Tessa Virtue & Scott Moir
 Sexy Tessa with Patrick Chan
Sexy Tessa with Patrick Chan
 Scott Moir's FB pictures
Scott Moir's FB pictures
 Tessa & Jeffrey Buttle
Tessa & Jeffrey Buttle
 Tessa Virtue & Scott Moir
Tessa Virtue & Scott Moir
 scan magazine
scan magazine
 Portraits
Portraits
 http://ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com/
http://ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com/
 Tessa and Scott
Tessa and Scott
 ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com
ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com
 allieverwantedtobe.tumblr.com
allieverwantedtobe.tumblr.com
 angrymanagement.tumblr.com
angrymanagement.tumblr.com
 ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com
ohyeahvirtuemoirgifs.tumblr.com
 All that giày trượt băng, skate LA 2010 - Opening
All that giày trượt băng, skate LA 2010 - Opening
 Tessa Virtue and Scott Moir
Tessa Virtue and Scott Moir
 cd: rhumba, @ worlds 07
cd: rhumba, @ worlds 07
 2009 four continents6cd, finnstep
2009 four continents6cd, finnstep
 giày trượt băng, skate today
giày trượt băng, skate today
 TEB 2011
TEB 2011
 2005 JGP Final - � Barry Mittan jbmittan@skatetoday.com
2005 JGP Final - � Barry Mittan jbmittan@skatetoday.com
 Bromance with Jeffrey Buttle
Bromance with Jeffrey Buttle
 photographer stephan potopnyk
photographer stephan potopnyk
 Paris 2011
Paris 2011
 Paris 2011
Paris 2011
 2011, grand prix final, sd
2011, grand prix final, sd
 2011, finlandia trophy, funny face, fd
2011, finlandia trophy, funny face, fd
 2011, finlandia trophy, funny face, fd
2011, finlandia trophy, funny face, fd
 2011, finlandia trophy, funny face, fd
2011, finlandia trophy, funny face, fd
 Nats 2009
Nats 2009
 Practice
Practice
 2008 4CC
2008 4CC
 2009
2009
 Off ice
Off ice
 A sponsorship program for Canadian athletes in a variety of sports
A sponsorship program for Canadian athletes in a variety of sports
 A sponsorship program for Canadian athletes in a variety of sports
A sponsorship program for Canadian athletes in a variety of sports
 Scott Moir's FB pictures
Scott Moir's FB pictures
 Team Canton
Team Canton
 grand prix final 07
grand prix final 07
 Canadian Championships 2009
Canadian Championships 2009
 Canadian Championships 2009
Canadian Championships 2009
 2011 Four Continents Championships
2011 Four Continents Championships
 2011 Four Continents Championships
2011 Four Continents Championships
 2011 Four Continents Championships
2011 Four Continents Championships
 giày trượt băng, skate Canada 2011 - Practice
giày trượt băng, skate Canada 2011 - Practice
 wolrds 2011
wolrds 2011
 off ice
off ice
 Mujer LatinaTemptation
Mujer LatinaTemptation
 Mujer LatinaTemptation
Mujer LatinaTemptation
 Olympics 2010 FD
Olympics 2010 FD
 2009 giày trượt băng, skate Canada » Medal Ceremony
2009 giày trượt băng, skate Canada » Medal Ceremony
 The Rick Mercer báo cáo
The Rick Mercer báo cáo
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 @Roots
@Roots
 CN, 2008 FD - Umbrellas of Cherbourg
CN, 2008 FD - Umbrellas of Cherbourg
 Tessa Virtue _ Scott Moir - 2008 Worlds OD (Dark Eyes)
Tessa Virtue _ Scott Moir - 2008 Worlds OD (Dark Eyes)
 World-2010, Tessa VIRTUE _ Scott MOIR CD
World-2010, Tessa VIRTUE _ Scott MOIR CD
 Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
 Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
 2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
 2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
 2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
2011 Stars On Ice - Vancouver - © Brett Barden
 sex on the ice
sex on the ice
 người hâm mộ các bức ảnh
người hâm mộ các bức ảnh
 All that giày trượt băng, skate LA 2010
All that giày trượt băng, skate LA 2010
 All that giày trượt băng, skate LA 2010
All that giày trượt băng, skate LA 2010
 All that giày trượt băng, skate LA 2010
All that giày trượt băng, skate LA 2010
 All that giày trượt băng, skate LA 2010
All that giày trượt băng, skate LA 2010
 WORLD 2011 - SD
WORLD 2011 - SD
 Junior Worlds 2004 OD
Junior Worlds 2004 OD
 Scott & Tessa just being cute <3
Scott & Tessa just being cute <3
 Scott & Tessa just being cute <3
Scott & Tessa just being cute <3
 Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
 Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
 Virtue & Moir 05-06 4CC OD
Virtue & Moir 05-06 4CC OD
 Virtue & Moir 05-06 4CC OD
Virtue & Moir 05-06 4CC OD
 Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
 Tessa Virtue _ Scott Moir - rehearsals OD (Dark Eyes)
Tessa Virtue _ Scott Moir - rehearsals OD (Dark Eyes)
 CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
 Team Canton
Team Canton
 worlds 2009
worlds 2009
 2011, finlandia trophy, funny face, fd
2011, finlandia trophy, funny face, fd
 with JEFFERY BUTTLE
with JEFFERY BUTTLE
 Virtue _ Moir FD TEB 2009
Virtue _ Moir FD TEB 2009
 Jack and Diane 2009 EX
Jack and Diane 2009 EX
 with ALEX SHIBUTANI and CHARLIE WHITE
with ALEX SHIBUTANI and CHARLIE WHITE
 Tessa Virtue & Scott Moir
Tessa Virtue & Scott Moir
 photographer stephan potopnyk
photographer stephan potopnyk
 Bromance with Jeffrey Buttle
Bromance with Jeffrey Buttle
 Tessa & Jeffrey Buttle
Tessa & Jeffrey Buttle
 TEB 2009, OD
TEB 2009, OD
 Scott Moir's FB pictures
Scott Moir's FB pictures
 All that giày trượt băng, skate LA 2010
All that giày trượt băng, skate LA 2010
 Golfing together
Golfing together
 Scott with Meryl davis
Scott with Meryl davis
 Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
Shall We Dance On Ice 2010 - Virtue & Moir SD
 TEB 2009, OD
TEB 2009, OD
 north american challenge 2002
north american challenge 2002
 north american challenge 2002
north american challenge 2002
 Tessa Virtue & Scott Moir
Tessa Virtue & Scott Moir
 xin chào sexy!!!!
xin chào sexy!!!!
 Tessa Virtue & Scott Moir
Tessa Virtue & Scott Moir
 Leg worship
Leg worship
 Medalist on Ice 2010
Medalist on Ice 2010
 tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
 practice off ice
practice off ice
 Portraits
Portraits
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 Grand Prix Final 2007 – Banquet
Grand Prix Final 2007 – Banquet
 sex on the ice
sex on the ice
 scan magazine
scan magazine
 FOUR CONTINENTS FD Canada 2006
FOUR CONTINENTS FD Canada 2006
 Photoshoot Funny Face
Photoshoot Funny Face
 Happy Birthday Scott !!!!! ♥♥♥
Happy Birthday Scott !!!!! ♥♥♥
 tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
 Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
 FOUR CONTINENTS FD Canada 2006
FOUR CONTINENTS FD Canada 2006
 FD - olympics
FD - olympics
 tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
tessa virtue & scott moirGPF practice — december 9, 2011
 Shall We Dance on Ice 2010
Shall We Dance on Ice 2010
 CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
 CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
CD 2010 Vancouver Olympics (Tango Romantica)
 Virtue _ Moir - 2007 World FD - Valse Triste
Virtue _ Moir - 2007 World FD - Valse Triste
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
 Inspiring a Dream 2010
Inspiring a Dream 2010
 cute moments
cute moments
 photoshoots
photoshoots
 Tessa and Scott kids
Tessa and Scott kids
 Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
Virtue Moir - 2009 GPF FD - Symphony No. 5 bởi Mahler
 tessa virtue & Scott Moir - Tango romantica
tessa virtue & Scott Moir - Tango romantica
 tessa virtue & Scott Moir - Tango romantica
tessa virtue & Scott Moir - Tango romantica
 Just pure love!!!
Just pure love!!!
 Off ice
Off ice
 Scott Moir, Maia Shibutani, Tessa Virtue, Alex Shibutani
Scott Moir, Maia Shibutani, Tessa Virtue, Alex Shibutani
 practice off ice
practice off ice
 FINLANDIA TROPHY 2011 SD
FINLANDIA TROPHY 2011 SD
 practice
practice
 2009 ISU Grand Prix Of Figure Skating Final, Original Dance
2009 ISU Grand Prix Of Figure Skating Final, Original Dance
 2011 World Figure Skating Championships - Free Dance
2011 World Figure Skating Championships - Free Dance
 2011 World Figure Skating Championships - Free Dance
2011 World Figure Skating Championships - Free Dance
 Portraits
Portraits
 essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
 essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
essa Virtue & Scott Moir - All that giày trượt băng, skate summer 2011 Mujer latina+Temptation
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 photoshoots bởi Myra Klarman
photoshoots bởi Myra Klarman
 Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
Canadian National Championship's 2006 - Ottawa
 WORLD 2011 - SD
WORLD 2011 - SD

0 comments