trả lời câu hỏi này

Người sói teen Câu Hỏi

is stiles anyones elses favorite?

 Demiluvs1D posted hơn một năm qua
next question »

Người sói teen Các Câu Trả Lời

PhoenixFlames said:
Hell yes! i tình yêu Stiles
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Max277 said:
Yea! Stiles is my fave!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LaDispute said:
My little sister's!

Derek is mine though. :')

select as best answer
posted hơn một năm qua 
Rose76 said:
YES! Of course stiles is my yêu thích character! I tình yêu him(:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Nabeeha108 said:
Stiles is definitely my fav character on the show!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
HaleyDewit said:
He's definitely mine!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
EmAkaMe said:
I'm right here! Stiles is the best character and Dylan's the best actor on the series!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
rraffyy said:
Yes! I tình yêu him!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NCISLuverjk93 said:
Mine! <333

And he's in my hàng đầu, đầu trang 5 yêu thích TV characters of all time. :D

He's just so amazing, I don't understand how anyone could dislike him.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »