trả lời câu hỏi này

Người sói teen Câu Hỏi

who is sexier Tyler Posey (scott) hoặc Dylan O'brian (stiles)??

 btrfever posted hơn một năm qua
next question »

Người sói teen Các Câu Trả Lời

spongbob1234 said:
idk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
select as best answer
 idk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
posted hơn một năm qua 
teamstiles13 said:
STiles!!!!!!!!by far
select as best answer
posted hơn một năm qua 
wolfgurll said:
STILESSS!!!!!!!!! DDUUUHHHH!!!!!!!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
animenerd80 said:
BOTH!!! :D they're both SEXY!!! :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
emmaobrien said:
Stiles!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NCISLuverjk93 said:
I think they're both attractive, but I bởi far prefer Dylan. Unf.
select as best answer
 I think they're both attractive, but I bởi far prefer Dylan. Unf.
posted hơn một năm qua 
next question »