thêm hình ảnh

Team Fortress Hình ảnh

thêm video

Team Fortress Video

tạo phiếu bầu

Team Fortress Số Phiếu Bầu

chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Shotgun
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Scout
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Spy
Spy
78%
Sniper
13%
người hâm mộ lựa chọn: red
red
67%
blue
33%
thêm team fortress số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Team Fortress Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm team fortress các câu trả lời >>  
viết bài

Team Fortress Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Team Fortress đường Dẫn

thêm team fortress đường dẫn >>  

Team Fortress tường

Fairy8346 đã đưa ý kiến …
Why are there only 170 members? There should be more! đã đăng hơn một năm qua
Lani27 đã bình luận…
Exactly! hơn một năm qua
tailsfan111 đã bình luận…
agreed hơn một năm qua
warbro22 đã đưa ý kiến …
enjanear:nope đã đăng hơn một năm qua
catgirl140 đã đưa ý kiến …
I got TF2 last tháng and I tình yêu its gameplay! <3 Though I'm such a noob playing. XD đã đăng hơn một năm qua
catgirl140 đã bình luận…
SHHH! Do bạn want to get killed?! D: hơn một năm qua
catgirl140 đã bình luận…
Very well. -w- hơn một năm qua
bossyalpha đã bình luận…
and then a wild heavy appeared and yells bạn yes bạn bạn are dead and charges at bạn with his fist aimed at you're face what bạn do bạn do then.lol hơn một năm qua
MortalAnonymous đã bình luận…
I detonate my stickies...lol hơn một năm qua