trả lời câu hỏi này

Taylor nhanh, swift Câu Hỏi

Post a BLACK and WHITE pic Of TAYLOR

WINNER GETS 12 PROPS
PIC HAS TO B BIG

 Post a BLACK and WHITE pic Of TAYLOR
 Stella-Style posted hơn một năm qua
next question »

Taylor nhanh, swift Các Câu Trả Lời

suman said:
mine
select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
*
very beautiful
Stella-Style posted hơn một năm qua
*
thnx
suman posted hơn một năm qua
Hyori143 said:
Mine <3
select as best answer
 Mine <3
posted hơn một năm qua 
*
amazing! <13 voted :D
Love-Taylor13 posted hơn một năm qua
*
She is looking BEAUTIFUL
famenats posted hơn một năm qua
*
so beautiful!
MopehlViray posted hơn một năm qua
Diane1 said:
here :)
select as best answer
 here :)
posted hơn một năm qua 
Love-Taylor13 said:
one of my fave black and white pics <13
select as best answer
 one of my fave black and white pics <13
posted hơn một năm qua 
*
voted
aNNalovechuck posted hơn một năm qua
hollistergurl said:
Taylor <13
select as best answer
 Taylor <13
posted hơn một năm qua 
*
aw honey this one is so amazing *--* ( as u are :*) I also thought about posting it... ;D
Love-Taylor13 posted hơn một năm qua
*
thank bạn <13 tình yêu bạn :* it's a great pic.. <13
hollistergurl posted hơn một năm qua
*
thank bạn so much! <13
hollistergurl posted hơn một năm qua
wolfgirl11 said:
The black and white contest:)
select as best answer
 The black and white contest:)
posted hơn một năm qua 
lumina_louella said:
Taylor black and white :)
select as best answer
 Taylor black and white :)
posted hơn một năm qua 
green-art-ac-pj said:
Tay <13
select as best answer
 Tay <13
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu it <13
hollistergurl posted hơn một năm qua
misspansea said:
Here's Mine:
select as best answer
 Here's Mine:
posted hơn một năm qua 
kiky15 said:
this one..^^
select as best answer
 this one..^^
posted hơn một năm qua 
missreina said:
mine
select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
ningthoibiX said:
here's mine
select as best answer
 here's mine
posted hơn một năm qua 
*
i like it
Esther-Cena posted hơn một năm qua
geniei998 said:
mine

select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
valkyrie_cainx said:
Here's mine :)
select as best answer
 Here's mine :)
posted hơn một năm qua 
ilovevanessahug said:
mine:)
select as best answer
 mine:)
posted hơn một năm qua 
gracie_rocky1 said:
a black and white picture of taylor

select as best answer
posted hơn một năm qua 
famenats said:
?!?!
Do U like it ? <13
select as best answer
 ?!?! Do U like it ? <13
posted hơn một năm qua 
Feffy said:
Mine.
select as best answer
 Mine.
posted hơn một năm qua 
swiftie54 said:
mine<3
select as best answer
 mine<3
posted hơn một năm qua 
kenzichu said:
mine :)
select as best answer
 mine :)
posted hơn một năm qua 
black10 said:
mine
link
select as best answer
 mine http://farm5.static.flickr.com/4011/5104022144_a25f54ba01.jpg
posted hơn một năm qua 
Esther-Cena said:
mine.
1.link
2.link
3.link
4.link
select as best answer
 mine. 1.http://images5.fanpop.com/image/answers/2464000/2464745_1330118952849.75res_302_410.jpg 2.http://images4.fanpop.com/image/answers/1940000/1940948_1314672541956.45res_500_500.jpg 3.http://images4.fanpop.com/image/answers/1935000/1935222_1314545559017.03res_449_300.jpg 4.http://images4.fanpop.com/image/answers/290000/290776_1314543566072_500_333.jpg
posted hơn một năm qua 
magicfairydust said:
:)
select as best answer
 :)
posted hơn một năm qua 
fasiha7 said:
Mine is it ok hoặc did already any one post this pic?
select as best answer
 Mine is it ok hoặc did already any one post this pic?
posted hơn một năm qua 
Gangster-Girl said:
mINE
select as best answer
 mINE
posted hơn một năm qua 
charisma4 said:
bạn didnt say how old she had to be... :)
select as best answer
 bạn didnt say how old she had to be... :)
posted hơn một năm qua 
next question »