Taylor Lautner's Future Wives Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

smirk
ebcullen4ever đã đưa ý kiến …
Krissy,since bạn joined my Robert's future wives,I thought it only fair to tham gia this one,even though I would much rather be Mrs.Pattinson.But my Rob and your Taylor are good Những người bạn and u and I are sisters,so that's why I joined. đã đăng hơn một năm qua
kristenfan10109 đã bình luận…
:D thanks sissy hơn một năm qua
cake
kristenfan10109 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday BABY!!! I tình yêu bạn my Taylor Daniel Lautner đã đăng hơn một năm qua
kristenfan10109 đã đưa ý kiến …
6 days till Taylor's Birthday AHH!!!!!!!!!!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua