Taylor/Jacob người hâm mộ Girls Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

kiss
sweetass đã đưa ý kiến …
awwww hes sooo cute đã đăng hơn một năm qua
heart
Lydia_Lautner đã đưa ý kiến …
Taylor Your Gorgouse I tình yêu bạn Loads!<3<3 đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã bình luận…
YEAH!!! he is!!♥♥ hơn một năm qua
Lydia_Lautner đã bình luận…
Hehe!♥ hơn một năm qua
priyabathula đã bình luận…
hai howz u guys!!! hơn một năm qua
kiss
savannahlove đã đưa ý kiến …
Taylor is so hot everyone would just have to agree đã đăng hơn một năm qua
Candyfreak đã bình luận…
indeed hơn một năm qua
Flora4ever465 đã bình luận…
ummmmmmm no he's mine ok l tình yêu u Taylor so much mwaaaaaaaaaaa xoxoxoxoxo tình yêu bạn Baby Boy hơn một năm qua
madavi_swan đã bình luận…
yes indeed..hi is soooo hot! tình yêu bạn taylor hơn một năm qua
kiss
allstar1022368 đã đưa ý kiến …
hi
đã đăng hơn một năm qua
savannahlove đã bình luận…
Hello hơn một năm qua
smile
alex321 đã đưa ý kiến …
Big big người hâm mộ wish I could meet u đã đăng hơn một năm qua
emo_angelXLOVE đã bình luận…
hahahahhahaha alex hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
SAME HERE ALEX321 i tình yêu him so much hơn một năm qua
howell đã đưa ý kiến …
I tình yêu him sooooooooooooooooooooooooooo much he is soooooo hot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
I AGREE hơn một năm qua
savannahlove đã bình luận…
everyone wold have to agree i tình yêu u taylor hơn một năm qua
taylorluveme đã bình luận…
I WANT TO MEET HIM AND BE HIS BESTIE hơn một năm qua
jacobhot4 đã đưa ý kiến …
good morning talor/jacob đã đăng hơn một năm qua
aphroditelacey đã đưa ý kiến …
i tình yêu taylor so much <3 <3<3<3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
HeartStark đã bình luận…
Me too :) hơn một năm qua
aryah đã bình luận…
i looooove taylor hơn một năm qua
savannahlove đã bình luận…
Doesnt everybody tình yêu him he is so sexy everyone has to tình yêu him hơn một năm qua
blush
teamseth234 đã đưa ý kiến …
OMG I'M GOING TO FAINT RIGHT NOW đã đăng hơn một năm qua
teamseth234 đã bình luận…
whose with me hơn một năm qua
lottielovejacob đã bình luận…
me !!! hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
meeeee hơn một năm qua
big smile
Haley-Lautner đã đưa ý kiến …
oh my god
i just got my die Hard medal :) đã đăng hơn một năm qua
taralynn2 đã bình luận…
whats a die hard metal hơn một năm qua
taralynn2 đã bình luận…
?????????????? hơn một năm qua
candysmile đã đưa ý kiến …
I tình yêu when he takes off his áo sơ mi i almost faited!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
7JBlover17 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại ikr TAKE OFF UR áo sơ mi TAYLOR!! hơn một năm qua
taralynn2 đã bình luận…
YEAH UR HOT WIT UR áo sơ mi OFF hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
totally hơn một năm qua
kl92 đã đưa ý kiến …
ong im so happy that were goin get married to talor tiếp theo năm he is the best boyfriend i could ever have sozz girls who tình yêu him so much i only got to know him because my dad is is manger so i spent nearly evry ngày wid him say happybirtday to our daughter emily lautner đã đăng hơn một năm qua
ninoska12 đã bình luận…
what? but bạn have to be fibbing. hes 19 how old r u? hơn một năm qua
ninoska12 đã bình luận…
hes in the usa your not so bạn cant go out with him which means bạn are fibbing. hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
whats goin on ..... how are bạn going out with him hơn một năm qua
VampiresSuck đã đưa ý kiến …
Hahahaha i saw dis video nd it pointed to jacobs butt nd sed wow he has a butt very UNCOMMON in white boys that was so mean of them to write dat dnt worry taylor i still luv u! <3 đã đăng hơn một năm qua
Haley-Lautner đã bình luận…
what are u talking about ????????????? i'm confused :( hơn một năm qua
taralynn2 đã bình luận…
OMG your so mean vampiressuck hơn một năm qua
heart
rAsberrStrarS đã đưa ý kiến …
Taylor is just SO DAMN HOT!!!! đã đăng hơn một năm qua
taralynn2 đã bình luận…
HELL YEAH!!!!!!!!! hơn một năm qua
nikia11 đã bình luận…
TOTTALLY AGREE LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua