trả lời câu hỏi này

Taylor/Jacob người hâm mộ Girls Câu Hỏi

What is your yêu thích part of Breaking Dawn part1 scene? Where Jacob imprints on Renesme hoặc when he stands up to Sam and becomes the alpha male of his pack?

 LautnerTwiheart posted hơn một năm qua
next question »

Taylor/Jacob người hâm mộ Girls Các Câu Trả Lời

alexis1331 said:
When he stands up to Sam and becomes the alpha male of the pack
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »