Tales of Symphonia Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

TodTheFox đã đưa ý kiến …
Hey, people, it's the original Page founder, I decided to make a new account, but forgot to admin myself on this page, so we have to go without any kind of Page ID stuff. đã đăng hơn một năm qua
meh
CylinShinhoster đã đưa ý kiến …
Hm đã đăng hơn một năm qua
big smile
Okuni đã đưa ý kiến …
Still joining this club though. đã đăng hơn một năm qua
tongue
Okuni đã đưa ý kiến …
I like the original Symphonia game, but honestly I prefer Dawn of the New World. đã đăng hơn một năm qua
tongue
NanomiTsuki đã đưa ý kiến …
WAO!! this culb look abandoned TT.TT đã đăng hơn một năm qua
MisterH đã đưa ý kiến …
EVERYONE READ THIS: link đã đăng hơn một năm qua
smile
Sora7395 đã đưa ý kiến …
xin chào ToS fans, if you're a Genis fan, plz tham gia my spot: link đã đăng hơn một năm qua
mischievous
sheenarocks đã đưa ý kiến …
T.o.s is awsome đã đăng hơn một năm qua