Taeyeon (SNSD) Updates

a link đã được thêm vào: SNSD's Taeyeon to sing OST for tvN's "Hotel Del Luna" cách đây 7 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 챈슬러 Chancellor 'Angel (Feat. 태연 TAEYEON)' MV cách đây 2 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 챈슬러 Chancellor ‘Angel (Feat. 태연 TAEYEON)’ MV Teaser #2 cách đây 2 tháng by usernameinvalid
a photo đã được thêm vào: Taeyeon🌹💖 cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 챈슬러 Chancellor ‘Angel (Feat. 태연 TAEYEON)’ MV Teaser #1 cách đây 2 tháng by demmah
a comment was made to the pop quiz question: How many languages can Taeyeon speak? (not including Korean) cách đây 3 tháng by TaengooMiAmor
a video đã được thêm vào: 190406 Taeyeon “Four Seasons” wins 1st place on today’s MBC hiển thị âm nhạc CORE! cách đây 3 tháng by demmah
a video đã được thêm vào: Girls' Generation-TTS 소녀시대-태티서 'Holler' 태연 위주 4K 직캠 Fancam bởi Mera cách đây 3 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: TAEYEON (태연) - Blue cách đây 3 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 '사계 (Four Seasons)' MV cách đây 3 tháng by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 '사계 (Four Seasons)' The 3rd Season cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 '사계 (Four Seasons)' The 2nd Season cách đây 3 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 '사계 (Four Seasons)' The 1st Season cách đây 3 tháng by Ieva0311
a comment was made to the fan art: Taeyeon🌹💖 cách đây 4 tháng by simrananime
a comment was made to the fan art: Taeyeon🌹💖 cách đây 4 tháng by simrananime
fan art đã được thêm vào: Taeyeon🌹💖 cách đây 4 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: First reveal of the Something New stage! that I performed at the Singapore Concert💜 cách đây 4 tháng by simrananime
a link đã được thêm vào: Update: SM Responds To Reports Of Girls’ Generation’s Taeyeon Making March Comeback cách đây 4 tháng by simrananime
a video đã được thêm vào: Hit drama Sky Castle🦋 Taengoo's Sky lâu đài parody *Warning: It's so short you'll want to swear* cách đây 4 tháng by simrananime
a link đã được thêm vào: Official YouTube Channel (탱구TV) cách đây 4 tháng by simrananime
a video đã được thêm vào: Girls' Generation TAEYEON 『TAEYEON Nhật Bản TOUR 2019 ~Signal~』開催決定 cách đây 4 tháng by simrananime
a link đã được thêm vào: Girls’ Generation’s Taeyeon Announces Plans For 1st Solo Tour Of Nhật Bản cách đây 4 tháng by simrananime
a comment was made to the photo: Taeyeon Instagram Update cách đây 12 tháng by FaithfullEyes
a comment was made to the photo: Taeyeon for Singles Magazine September Issue cách đây 12 tháng by FaithfullEyes
an icon đã được thêm vào: Taeyeon các biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Taeyeon - Stay MV hơn một năm qua by pyang163
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 'Something New' MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 'Something New' MV Teaser hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Taeyeon signals at 'Something New' with dark yet alluring hình ảnh hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 2010/12/02 제12회 한중가요제 태연 - Hoot 직캠 bởi DaftTaengk hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 2010/10/13 키코 바로알기 시민참여 문화제 태연 - RDR + Oh! + Gee 직캠 bởi DaftTaengk hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 '겨울나무 (I'm all ears)' Special Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 180110 태연 (Taeyeon) 레드카펫 (Red Carpet) 직캠 Fancam bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Taeyeon received a hoa from a nervous male người hâm mộ hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 태연 (Taeyeon) - This giáng sinh 발매기념 잠실 롯데월드몰 팬사인회 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 태연 (Taeyeon) - This giáng sinh 발매기념 잠실 롯데월드몰 팬사인회 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 17.12.17 태연 - 발매기념 잠실 롯데월드몰 팬사인회 오프닝 멘트 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연 'This Christmas' 팬사인회 4K 직캠 SNSD TAEYEON fansign event fancam bởi Spinel hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연 Taeyon 'This Christmas' 롯데월드몰 팬싸인회 4K 직캠 bởi DaftTaengk hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연(TAEYEON) Full ver. 'This Christmas' 잠실 팬사인회 직캠 Fancam bởi 비몽 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 팬들의 선물에 기뻐하는 태연 팬사인회 직캠 4K Fansign Fancam bởi 비몽 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 사진 찍으라고 포즈 취해주는 태연 팬사인회 직캠 bởi 비몽 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연 (Taeyeon) - 팬사인회끝 팬들과포토타임 및 퇴장 직캠 Fancam bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연 (Taeyeon) - 팬사인회 입장 및 첫인사 직캠 Fancam bởi Mera hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 171217 태연 'This Christmas' 팬사인회 입장 TAEYEON fansign event fancam bởi Spinel hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 'This Christmas' MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 'This Christmas' MV Teaser hơn một năm qua by usernameinvalid
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by YuriUnnie