trả lời câu hỏi này

Super Junior Câu Hỏi

How Can i Put A thông tin các nhân Picture Please Help :( :(

 Superjunior901 posted hơn một năm qua
next question »

Super Junior Các Câu Trả Lời

Sungminniesshi said:
bạn can just add your picture in your album, And click the thông tin các nhân picture^^ It's very easy^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »