thêm hình ảnh

Strike Witches Hình ảnh

thêm video

Strike Witches Video

tạo phiếu bầu

Strike Witches Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Francesca Lucchini
21%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu you...
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Awwwww Yeeaaaah
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: They're just Những người bạn
71%
29%
thêm strike witches số phiếu bầu >>  

Strike Witches đường Dẫn

thêm strike witches đường dẫn >>  

Strike Witches tường

GillAlexander đã đưa ý kiến …
Hello my name is Jonathan and im from Sweden. I´m new to this page but i really like it and i will try to post funny số phiếu bầu hoặc Quiz. I may be wrong about stuff i put on this page so if bạn see something wrong please tell me. I really like Strike Witches and i hope they make a third season. đã đăng hơn một năm qua
rittyC đã đưa ý kiến …
the lack of pants in this anime... đã đăng hơn một năm qua
heart
Mokachino đã đưa ý kiến …
Hi~~ đã đăng hơn một năm qua
TheDarkEmpire đã bình luận…
sup? hơn một năm qua