trả lời câu hỏi này

đường phố, street Fighter Câu Hỏi

Which đường phố, street Fight hoặc Thiết Quyền fighter would bạn fight?

he hoặc she,human hoặc animal, đường phố, street Fighter hoặc Tekken?
 Which đường phố, street Fight hoặc Thiết Quyền fighter would bạn fight?
*
on game
ShyFanMan posted hơn một năm qua
*
for Thiết Quyền is Poison and đường phố, street Fighter is Chun li
ShyFanMan posted hơn một năm qua
*
hoặc R.Mika to experience her critical art.. 😍
superVeritech posted hơn một năm qua
 ShyFanMan posted hơn một năm qua
next question »

đường phố, street Fighter Các Câu Trả Lời

littlecloud112 said:
For me, I wanna fight bò rừng, bò rừng bizon from đường phố, street fight cuz I want to challenge him :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »