dâu, dâu tây loại bánh ngọt nhỏ, shortcake Vote for a New Club biểu tượng

This question is now closed
6 fans picked:
Current incumbent biểu tượng
   50%
Candidate
   50%
 Rumenova posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

2 comments

user photo
Rumenova picked Candidate:
I like my new icon!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Rumenova picked Candidate:
Oh no! I like my new icon so much!
posted hơn một năm qua.