trả lời câu hỏi này

Stephenie Meyer Câu Hỏi

Not a question! Just wanted to say Thanks to Stephenie Meyer. I tình yêu all your books! bạn have a gift for sharing tình yêu with the world keep it up.

 IcyBlue29 posted hơn một năm qua
next question »