trả lời câu hỏi này

Stephen King Câu Hỏi

Which SK novel contains a scene hoặc mô tả of a tường hoặc window covered with flies?

 bigmoose posted hơn một năm qua
next question »

Stephen King Các Câu Trả Lời

SiriusSeverus said:
Probably a bit late now but, off the hàng đầu, đầu trang of my head, I'd say the short story-turned-movie - 1408
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »