Du hành giữa các vì sao Updates

a photo đã được thêm vào: ngôi sao Trek: Picard cách đây 21 ngày by lilyZ
a video đã được thêm vào: ngôi sao TREK: PICARD Official Trailer (2019) Patrick Stewart, Sci-Fi Series HD cách đây 24 ngày by makintosh
a comment was made to the video: ngôi sao Trek: Deep không gian Nine - Far Beyond the Stars 1998 (Full TV Episode) cách đây 2 tháng by BJsRealm
a video đã được thêm vào: ngôi sao Trek: Deep không gian Nine - Far Beyond the Stars 1998 (Full TV Episode) cách đây 2 tháng by BJsRealm
a video đã được thêm vào: ngôi sao Trek Picard in Trouble? Rumor Rundown and Placement in Canon cách đây 2 tháng by makintosh
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 2 tháng by Lkpmpia
a video đã được thêm vào: ngôi sao Trek - Encounter with the Mainstream Media Hive cách đây 3 tháng by Snarfblat1
a link đã được thêm vào: USS Croatia cách đây 3 tháng by Zagi87
a poll đã được thêm vào: {To Boldly Go from A to Z} ➸ |C| cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: {To Boldly Go from A to Z} ➸ |B| cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: {To Boldly Go from A to Z} ➸ |A| cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #13 || Choose your favourite cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #12 || Choose your favourite cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #11 || Choose your favourite cách đây 3 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #10 || Choose your favourite cách đây 3 tháng by makintosh
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 3 tháng by pdipiet
a comment was made to the poll: your 'most-watched' ngôi sao trek show/series so far... cách đây 4 tháng by Kraucik83
a comment was made to the poll: ngôi sao Trek franchise - All TV series poll: Which one do bạn prefer? cách đây 4 tháng by Kraucik83
a comment was made to the answer: I have a collection of action figures, books, comics, playing cards, collector plates, board games, a 3d chess set, some 1995/96 unopened calendars,... cách đây 4 tháng by kimskids
a comment was made to the answer: hi there ,where do i post my items ty cách đây 4 tháng by kimskids
a comment was made to the answer: hi there ,where do i post my items ty cách đây 4 tháng by kimskids
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 4 tháng by kimskids
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 4 tháng by cpatterson21
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 4 tháng by spritmover
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng cách đây 5 tháng by Kaidi
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng cách đây 5 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner cách đây 5 tháng by makintosh
a link đã được thêm vào: 'Star Trek' Boss: Picard Leads "Radically Altered" Life in CBS All Access Series cách đây 5 tháng by lilyZ
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 5 tháng by George1254
a reply was made to the forum post: ngôi sao Trek New Spot Look 2019 {closed - deadline Dec 30} cách đây 5 tháng by makintosh
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 5 tháng by dlux2015
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 6 tháng by LadyElf
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 ngôi sao TREK Episodes of All Time as Choosen bởi những người hâm mộ of the 50th Anniversary STLV cách đây 6 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: your 'most-watched' ngôi sao trek show/series so far... cách đây 7 tháng by makintosh
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 7 tháng by uptowngirl69
a video đã được thêm vào: Michelle Yeoh in Luân Đôn meeting những người hâm mộ cách đây 7 tháng by khany82
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 7 tháng by katieclinton66
an article đã được thêm vào: Five yêu thích Episodes of "STAR TREK: DISCOVERY" Season One (2017-2018) cách đây 8 tháng by DR76
a video đã được thêm vào: ngôi sao Trek 4 Loses Pine and Hemsworth - The Rise and Fall of The Kelvin Timeline cách đây 8 tháng by makintosh
a video đã được thêm vào: Tribute To ngôi sao Trek - 2018 Creative Arts Emmys cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: 📌 time for a new spot look? cách đây 8 tháng by makintosh
a comment was made to the poll: Battle of Relations || #9 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #9 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #9 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
an answer was added to this question: Does anyone have any Star Trek stuff for sale? ANYTHING cách đây 8 tháng by LeaP1
a comment was made to the poll: Battle of Relations || #1 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by SherlockStark
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #7 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #6 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #5 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh
a poll đã được thêm vào: Battle of Relations || #4 || Choose your favourite cách đây 8 tháng by makintosh