Du Hành Giữa Các Vì Sao sê ri gốc Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Zorgon đã đưa ý kiến …
Only the original series is the greatest. đã đăng hơn một năm qua
big smile
SherlockStark đã đưa ý kiến …
I just had a movie night watching the old ngôi sao Trek films... now I'm obsessed with ngôi sao Trek all over again! đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
haha all of them?? hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
XD i know whatcha mean, they really hook bạn <3<3 hơn một năm qua
SpockStruck đã đưa ý kiến …
I tình yêu this show. can watch these episodes over and over. Of course spock is my favorite. đã đăng hơn một năm qua
Hoare đã đưa ý kiến …
ngôi sao Trek is amazing. I just tình yêu Dr McCoy!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Flummy đã đưa ý kiến …
I tình yêu ngôi sao Trek TOS! And I tình yêu Spock ^^ đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
yeah the best series evaaaaaaa :D hehe and spock is sooo great too! hơn một năm qua
Flummy đã bình luận…
Yeah! You're so right. hơn một năm qua
big smile
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
Yeah I tình yêu ngôi sao Trek !!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
AcidBanter đã đưa ý kiến …
☆.☃.✯ .. ☃.♥.❉ .☆ . ✳ .♥ ☃┊☆.☃.✯ .. ☃.♥.
┊ . ┊ .*┊ .*┊ . .┊ . ┊.┊ . ┊ .*┊.┊ . ┊ .*┊
•°*”˜˜”*°•.✫ ✫HAPPY NEW năm TOS những người hâm mộ ! ¸.•°*”˜˜”*°•.✫ ✫ *
☆.☃.✯ .. ☃.♥.❉ .☆ . ✳ .♥ ☃┊☆.☃.✯ .. ☃.♥.
┊ . ┊ .*┊ .*┊ . .┊ . ┊.┊ . ┊ .*┊.┊ . ┊ .*┊
đã đăng hơn một năm qua
big smile
dorothyLN đã đưa ý kiến …
i'm gonna đăng tải some episodes from tos hope you'll engoy them! đã đăng hơn một năm qua
laugh
fugiami đã đưa ý kiến …
i tình yêu ngôi sao trek!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
AcidBanter đã đưa ý kiến …
TOS: The Original and Best!! đã đăng hơn một năm qua
dorothyLN đã bình luận…
i agree! hơn một năm qua
Flummy đã bình luận…
Yeah! bạn are right! ;-) hơn một năm qua