tạo phiếu bầu

Du Hành Giữa Các Vì Sao sê ri gốc Du Hành Giữa Các Vì Sao Sê Ri Gốc Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị du hành giữa các vì sao sê ri gốc số phiếu bầu (1-100 of 100)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ended hơn một năm qua
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: A new banner
Ended hơn một năm qua
75%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rarely
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: a Storyline
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Leonard McCoy
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: YEEEEES of course he's the best!
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
85%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Mr. Spock
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Everything!!!
Everyth- ing!!!
43%
14%
người hâm mộ lựa chọn: The new klingons
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Bones McCoy
38%
19%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nyota Uhura
64%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Mr. Spock
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1.28 [The City On The Edge Of Forever]
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1.26 [The Devil In The Dark]
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1.25 [This Side Of Paradise]
94%
6%
người hâm mộ lựa chọn: 1.24 [Space Seed]
50%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 2.23 [Patterns Of Force]
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 2.22 [Return To Tomorrow]
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1.21 [Tomorrow Is Yesterday]
56%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 2.20 [A Piece Of The Action]
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 2.19 [The Immunity Syndrome]
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1.18 [The Squire Of Gothos]
53%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 1.17 [Shore Leave]
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1.16 [The Menagerie Part 2]
67%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2.15 [Journey To Babel]
79%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 1.14 [Court Martial]
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 2.13 [The Trouble With Tribbles]
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 2.12 [I, Mudd]
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2.11 [The Deadly Years]
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 2.10 [Mirror, Mirror]
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 3.9 [The Tholian Web]
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1.8 [Balance Of Terror]
53%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 2.7 [Wolf In The Fold]
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1.6 [The Naked Time]
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 2.5 [Amok Time]
64%
21%
hòa!
47%
47%
người hâm mộ lựa chọn: 2.3 [Friday's Child]
69%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1.2 [The Corbomite Maneuver]
64%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 3.1 [Spectre Of The Gun]
44%
38%
người hâm mộ lựa chọn: yes, I loved it !!!
47%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Janice Rand
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: I'd rather fight the Gorn than kill one of them off
74%
9%
người hâm mộ lựa chọn: No way! They should leave it the way it is, that's why we tình yêu it!
79%
14%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Let me think about it...
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: My deepest condolences to the family
50%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Nurse Chapel
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Spock's diary - "I know these feelings aren't logic but...."-
60%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Nurse Chapel
60%
16%
người hâm mộ lựa chọn: the city on the edge of forever
63%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Doctor's Orders
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yay! I can't wait to see the results!!!
100%
0%
hòa!
38%
38%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
42%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Spock kissing a girl
45%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I don't think so
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Scotty
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
61%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Bones
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Chekov
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Spock&Nurse Chapel
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Bones
46%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
56%
24%
người hâm mộ lựa chọn: I reallly tình yêu it! The best ngôi sao Trek series ever!!
70%
23%
người hâm mộ lựa chọn: những người hâm mộ
62%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Mr.Spock
36%
32%
người hâm mộ lựa chọn: No, sad to say
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Transporter
56%
12%
người hâm mộ lựa chọn: yes!!!
45%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Federation enemies
45%
32%
người hâm mộ lựa chọn: To live bởi reason and logic with no interference from emotion
43%
22%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Spock& Zarabeth (All Our Yesterdays)
25%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1
58%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Nurse Chapel
65%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I like them both.
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: All Our Yesterdays
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: The Tholian Web
43%
14%
người hâm mộ lựa chọn: The Enterprise Incident
28%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Return to Tomorrow
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: The Trouble with Tribbles
44%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Amok Time
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: The City on the Edge of Forever
44%
20%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: The Naked Time
52%
12%
người hâm mộ lựa chọn: ngôi sao Trek IV: The Voyage trang chủ
47%
11%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu them all
68%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Spock (Zachary Quinto)
48%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Vina -an illusory Orion Slave Girl- (The Cage)
28%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
59%
20%
người hâm mộ lựa chọn: And The Children Shall Lead
43%
27%
người hâm mộ lựa chọn: The Trouble With Tribbles
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Spock
54%
25%