tạo phiếu bầu

ngôi sao Trek: Deep không gian Nine Ngôi Sao Trek: Deep Không Gian Nine Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ngôi sao trek: deep không gian nine số phiếu bầu (1-100 of 370)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Nog
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nerys & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Garak & Ziyal
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Kasidy
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Arissa
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Julian
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Nog
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nerys & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Julian & Garak
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Garak & Ziyal
90%
10%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nerys & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Arissa
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Julian
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Nog
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Arissa
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Arissa
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Julian
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Kasidy
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Keiko
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Keiko
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Julian & Garak
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Lwaxana
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Julian
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Garak & Ziyal
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Nerys
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nerys & Jadzia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Quark & Odo
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Keiko
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Odo & Nerys
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Nog
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Worf
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nerys & Jadzia
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Benjamin & Jadzia
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Jadzia & Lenara
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Julian & Garak
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Julian
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Jake & Nog
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Miles & Keiko
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Elim Garak
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway (ST:VOY)
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: → sacrifice of thiên thần [6x06]
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → trials and tribble-ations [5x06]
91%
9%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: → explorers [3x22]
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → crossover [2x23]
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ☇ the emissary of the prophets
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ★★★★★
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ★★★★★
100%
0%