trả lời câu hỏi này

SpongeBob SquarePants Câu Hỏi

What was your yêu thích Season 2 episode?

My yêu thích was Grandma's Kisses. It was so emotional where SpongeBob tries to grow up so quickly psychologically.
 iiiiiii posted hơn một năm qua
next question »

SpongeBob SquarePants Các Câu Trả Lời

mjpeterpan7 said:
It's my favourite too
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »