thêm hình ảnh

SoulCalibur Hình ảnh

thêm video

SoulCalibur Video

thêm câu hỏi

SoulCalibur Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm soulcalibur các câu trả lời >>  
viết bài

SoulCalibur Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

SoulCalibur đường Dẫn

thêm soulcalibur đường dẫn >>  

SoulCalibur tường

AquaMarine6663 đã đưa ý kiến …
Anyone on? đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
I'm here hơn một năm qua
AquaMarine6663 đã bình luận…
I thought bạn haven't played Soul Calibur... hơn một năm qua
TheLefteris24 đã bình luận…
*2 years later* Yep, I'm on XD !!!! hơn một năm qua
AquaMarine6663 đã bình luận…
Aye, do bạn have to bring back horrible preteen memories? cách đây 12 tháng
big smile
Shiina111 đã đưa ý kiến …
tình yêu soul calibur đã đăng hơn một năm qua
Elemental-Hero đã đưa ý kiến …
You're quite the rude one. bạn shall not go against my blade. To be honest, I'm irritated. How pathetic... Well then, let us dance!! - (Original) Raphael đã đăng hơn một năm qua
AquaMarine6663 đã bình luận…
I tình yêu RAPHAEL!!!!! :D hơn một năm qua