Ăn linh hồn Black ngôi sao vs Zoro vs Naruto

Soul_Eater4life posted on Jul 21, 2016 at 01:26AM
what do u guys think
my vote is black star

Ăn linh hồn 1 reply

Click here to write a response...
hơn một năm qua mcterra said…
Naruto
 Naruto