• Opie Winston. . Wallpaper and background images in the Giang hồ đẫm máu club tagged: sons of anarchy season 4 booster 4x02 opie winston ryan hurst.

    hâm mộ 0 những người hâm mộ
    Legendary Fan    (nguồn: soacaps @ tumblr)

    từ khóa: Giang hồ đẫm máu, season 4, booster, 4x02, opie winston, ryan hurst

 Jax Teller
Jax Teller
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 SOA hình nền - Jax
SOA hình nền - Jax
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Sons of Anarchy hình nền
Sons of Anarchy hình nền
 Jax Teller
Jax Teller
 Season 6 Cast Portraits - Jax
Season 6 Cast Portraits - Jax
 Season 7 - Jax Teller
Season 7 - Jax Teller
 SOA hình nền - Wendy
SOA hình nền - Wendy
 SOA hình nền - Ratboy
SOA hình nền - Ratboy
 SOA hình nền - Jax
SOA hình nền - Jax
 SOA hình nền - Chibs
SOA hình nền - Chibs
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Jax Teller
Jax Teller
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Best Wedding Vows ever
Best Wedding Vows ever
 Sons Of Anarchy
Sons Of Anarchy
 Season 6 hình nền
Season 6 hình nền
 Season 6 hình nền
Season 6 hình nền
 SAMCRO
SAMCRO
 Season 6 Cast Portraits - Chibs
Season 6 Cast Portraits - Chibs
 Season 6 Cast Portraits - Happy
Season 6 Cast Portraits - Happy
 Season 6 Cast Portraits - nước ép, nước trái cây
Season 6 Cast Portraits - nước ép, nước trái cây
 Ima's Car in 'Falx Cerebri'
Ima's Car in 'Falx Cerebri'
 Abel Teller
Abel Teller
 Season 7 - Jax Teller
Season 7 - Jax Teller
 Season 7 - Jax Teller
Season 7 - Jax Teller
 SOA hình nền - Unser
SOA hình nền - Unser
 SOA hình nền - Tig
SOA hình nền - Tig
 SOA hình nền - Nero
SOA hình nền - Nero
 SOA hình nền - nước ép, nước trái cây
SOA hình nền - nước ép, nước trái cây
 SOA hình nền - Jax
SOA hình nền - Jax
 SOA hình nền - Clay
SOA hình nền - Clay
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 7x03 - Playing with Monsters - Happy, Chibs, Jax and Tig
7x03 - Playing with Monsters - Happy, Chibs, Jax and Tig
 7x01 - Black Widower - Ron Tully
7x01 - Black Widower - Ron Tully
 7x01 - Black Widower - Jax and Ron Tully
7x01 - Black Widower - Jax and Ron Tully
 7x01 - Black Widower - Jax, Gemma and Wendy
7x01 - Black Widower - Jax, Gemma and Wendy
 7x01 - Black Widower - Tig, Chibs, Jax, Bobby, Happy and Quinn
7x01 - Black Widower - Tig, Chibs, Jax, Bobby, Happy and Quinn
 Final Season Mugshot
Final Season Mugshot
 The Reaper Crew
The Reaper Crew
 Tara/Jax & Gemma/John
Tara/Jax & Gemma/John
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Jax & Tara♥
Jax & Tara♥
 Jax & Otto
Jax & Otto
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 FX #1 hiển thị
FX #1 hiển thị
 Clay Morrow
Clay Morrow
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Sons of Anarchy App - Juice’s patch-in story
Sons of Anarchy App - Juice’s patch-in story
 Sons of Anarchy App - Jax’s patch-in party
Sons of Anarchy App - Jax’s patch-in party
 Son's Reaper Tattoo
Son's Reaper Tattoo
 4.09 deleted scenes
4.09 deleted scenes
 SOA app
SOA app
 Sons Of Anarchy- Season 4
Sons Of Anarchy- Season 4
 SOA Season 4- Script Readthrough
SOA Season 4- Script Readthrough
 SOA Cast
SOA Cast
 Season 3 - Cast Promotional các bức ảnh
Season 3 - Cast Promotional các bức ảnh
 Tig & Happy
Tig & Happy
 Jax & Clay
Jax & Clay
 Jax Teller
Jax Teller
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Gemma
Gemma
 SOA
SOA
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Clay & Gemma
Clay & Gemma
 Clay Morrow
Clay Morrow
 Jax Teller
Jax Teller
 Kurt Sutter
Kurt Sutter
 Tig's tattoo
Tig's tattoo
 Opie Winston
Opie Winston
 Jax Teller
Jax Teller
 Episode 4.12 - Burnt and Purged Away - Deleted Scene
Episode 4.12 - Burnt and Purged Away - Deleted Scene
 Gemma Teller Morrow
Gemma Teller Morrow
 Opie Winston
Opie Winston
 Jax Teller
Jax Teller
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Sons Of Anarchy
Sons Of Anarchy
 Tara Knowles
Tara Knowles
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Opie Winston
Opie Winston
 R.I.P. 1/2 Sack
R.I.P. 1/2 Sack
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Jax Teller
Jax Teller
 Gemma Teller Morrow
Gemma Teller Morrow
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Jax Teller
Jax Teller
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Sons Of Anarchy
Sons Of Anarchy
 Remake
Remake
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Season 6 hình nền
Season 6 hình nền
 Season 7 - Jax Teller
Season 7 - Jax Teller
 SOA hình nền - nước ép, nước trái cây
SOA hình nền - nước ép, nước trái cây
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Opie Winston
Opie Winston
 Season 6 Cast Portraits - Tig
Season 6 Cast Portraits - Tig
 Jax and Abel
Jax and Abel
 Jax, Tara and Baby Thomas
Jax, Tara and Baby Thomas
 nước ép, nước trái cây and Tig
nước ép, nước trái cây and Tig
 David Labrava and the Londos
David Labrava and the Londos
 SOA hình nền - Happy
SOA hình nền - Happy
 SOA hình nền - Tara
SOA hình nền - Tara
 SOA hình nền - Bobby
SOA hình nền - Bobby
 SOA hình nền - Clay
SOA hình nền - Clay
 SOA hình nền - Tig
SOA hình nền - Tig
 Final Ride: Chibs
Final Ride: Chibs
 Sons of Anarchy Season 7 Poster - Jax
Sons of Anarchy Season 7 Poster - Jax
 Theo Rossi and Kim Coates @ Comic-Con 2014
Theo Rossi and Kim Coates @ Comic-Con 2014
 Ryan Hurst bids farewell to Opie
Ryan Hurst bids farewell to Opie
 Happy
Happy
 Jax & Tara♥
Jax & Tara♥
 Tara, Opie & Lyla
Tara, Opie & Lyla
 SAMCRO
SAMCRO
 SAMCRO
SAMCRO
 Chibs Telford
Chibs Telford
Giang hồ đẫm máu
Giang hồ đẫm máu
 Sons of Anarchy - Season 5 - Cast Promotional các bức ảnh
Sons of Anarchy - Season 5 - Cast Promotional các bức ảnh
 Sons of Anarchy - Season 5 - Cast Promotional các bức ảnh
Sons of Anarchy - Season 5 - Cast Promotional các bức ảnh
 Charlie Hunnam♥
Charlie Hunnam♥
 Opie's Wedding
Opie's Wedding
 Sons Of Anarchy- Season 4
Sons Of Anarchy- Season 4
 Tig Trager
Tig Trager
 Kurt Sutter
Kurt Sutter
 SOA Cast
SOA Cast
 SOA Cast
SOA Cast
 Charlie Hunnam Covers Men's Fitness
Charlie Hunnam Covers Men's Fitness
 Jax & Gemma
Jax & Gemma
 Jax & Tara
Jax & Tara
 Ryan Hurst bids farewell to Opie
Ryan Hurst bids farewell to Opie

0 comments