trả lời câu hỏi này

Nhím Sonic Câu Hỏi

who here likes sonic chronicles: the dark brotherhood?

im probubly playing it right now.
 who here likes sonic chronicles: the dark brotherhood?
 sonicwerehog posted hơn một năm qua
next question »

Nhím Sonic Các Câu Trả Lời

frankasarus said:
i tình yêu this game it rules
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i have finished it 2 hoặc 3 times in a day. but i was stuck on one part yesterday.
sonicwerehog posted hơn một năm qua
yayrecolors2 said:
i liek anyhting wiht sonci in it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yeh mee too.
sonicwerehog posted hơn một năm qua
next question »