trả lời câu hỏi này

Nhím Sonic Câu Hỏi

what is bạn fave kind of chao?

I like dark chao.
 what is bạn fave kind of chao?
 sonicwerehog posted hơn một năm qua
next question »

Nhím Sonic Các Câu Trả Lời

Sonicfan12 said:
I like the dark chao, Angel chao, and the regular chao. All of them r awesome
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »