trả lời câu hỏi này

Nhím Sonic Câu Hỏi

Is there a SEGA World ANYWHERE in America?

hoặc a Sonictown (I doubt it -_-)
 frylock243 posted hơn một năm qua
next question »

Nhím Sonic Các Câu Trả Lời

MarioLuigi25 said:
I think I recall one being somewhere in California, but I'm not sure.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »