Sonia Sky/Hibiki Misora Updates

a photo đã được thêm vào: Harp Note cách đây 7 ngày by harpnotelove
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng cách đây 3 tháng by harpnotelove
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Misora's TransCode Number hơn một năm qua by SubaruTC003
a poll đã được thêm vào: Who do bạn tình yêu more? Sonia Stumm hoặc Harp Note?. hơn một năm qua by Sasaki-
a video đã được thêm vào: Sonia Sky x Geo Stelar hơn một năm qua by HatsuneMiku-
a screencap đã được thêm vào: Harp Note Rockman hơn một năm qua by Allies57
a comment was made to the video: A Girl Like .::Sonia::. hơn một năm qua by tsuna999zx
a video đã được thêm vào: tình yêu Drunk (MEP Part) hơn một năm qua by channyfan121
a video đã được thêm vào: A Girl Like .::Sonia::. hơn một năm qua by channyfan121
a video đã được thêm vào: Evacuate the dancefloor (Beta) hơn một năm qua by channyfan121
a video đã được thêm vào: Megaman & Harp Note / Geo & Sonia - Never Thought hơn một năm qua by channyfan121
a link đã được thêm vào: Hibiki Misora - Sky hơn một năm qua by channyfan121