Sokka Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 26

GigiGianna đã đưa ý kiến …
As I see it, I like Sokka's Personality The Best. đã đăng hơn một năm qua
GigiGianna đã đưa ý kiến …
Sokka Is The Silliest And Funniest Member of Team Avatar.
Toph is The Sarcastic, Tough And Wild Member of Team avatar
Zuko is The Strictest and Serious member of team avatar
Katara is The Bossy, Motherly and Rude Member of Team Avatar ( A little sweet!)
Aang Is The Warm-Hearted And Forgiving Member Of Team Avatar. ( Awesome!) đã đăng hơn một năm qua
RubyLovesDisney đã đưa ý kiến …
Are bạn a người hâm mộ of Varrick? tham gia the club: link đã đăng hơn một năm qua
surprise
sokka-and-me đã đưa ý kiến …
SOKKA, Appa ate Momo agin! đã đăng hơn một năm qua
xoDRAMIONEox đã đưa ý kiến …
600th người hâm mộ of the cactus-juice drinking Sokka ;) đã đăng hơn một năm qua
NothingButNerd đã bình luận…
I tình yêu that ep =D hơn một năm qua
heart
lord1bobos đã đưa ý kiến …
samaka daka due đã đăng hơn một năm qua
Misty-Kataang đã đưa ý kiến …
Sokka: Take that bạn rock...! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
PrettyBender đã đưa ý kiến …
IT' A GIANT MUSHROOM! MAYBE IT'S FRIENDLY?! đã đăng hơn một năm qua
katniss19 đã bình luận…
friendly mushroom! hơn một năm qua
PrettyBender đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
sokka? đã đăng hơn một năm qua
mischievous
makorra327 đã đưa ý kiến …
Sokka all the way đã đăng hơn một năm qua
cool
lord1bobos đã đưa ý kiến …
smaka ..daka..du đã đăng hơn một năm qua
heart
CeceliaSky đã đưa ý kiến …
sokkas so cool in the pic when he is fighting! đã đăng hơn một năm qua
Elismera đã đưa ý kiến …
Sokka is my love<3 đã đăng hơn một năm qua
CeceliaSky đã bình luận…
my tình yêu too.... hơn một năm qua
Regina_DaftPunk đã đưa ý kiến …
*Aang gives Katara a necklace*
Katara: How do I look?
Aang: bạn mean all of bạn hoặc just your neck? bạn look pretty in all.
Sokka: Smoochie Smoochie *turns to fish* Someone's in love
*WHAM right in the face!!!* XDD đã đăng hơn một năm qua
18wanda đã đưa ý kiến …
I must say: the banner to this spot is sooo cool đã đăng hơn một năm qua
lord1bobos đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
gylfie đã đưa ý kiến …
o and suki rox đã đăng hơn một năm qua
gylfie đã đưa ý kiến …
he is soo hilarious đã đăng hơn một năm qua
Zukania99 đã đưa ý kiến …
Sokka! the funny, meat loving, ponytail, sarcasm guy :) đã đăng hơn một năm qua
coole440 đã bình luận…
OH YAA!!! hơn một năm qua
NightFrog đã bình luận…
Hey, it's a Warrior's chó sói, sói Tail XD hơn một năm qua
CeceliaSky đã bình luận…
dont forget meaty! hơn một năm qua
percabeth97 đã đưa ý kiến …
GO SOKKA!!!! x3 đã đăng hơn một năm qua
trixie123 đã đưa ý kiến …
Can any of bạn guys tham gia my club? The link is below.

link đã đăng hơn một năm qua
fanofzeldafan đã đưa ý kiến …
sokka :its a giant nấm !!!!!!!!! MABEY ITS FRIENDLY ...
katara :no sokka thats a EXPLOSION EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK!!!!!!!!!!!!!!!!
sokka: oh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
laugh
Poseidon3 đã đưa ý kiến …
It's a giant mushroom... maybe it's friendly! đã đăng hơn một năm qua
princesslullaby đã đưa ý kiến …
Hi! IF anyone would like to tham gia the tumblr roleplay of Avatar the Last Airbender, the link is HERE:
link
Join!! đã đăng hơn một năm qua
Gretsel đã đưa ý kiến …
I made a new spot about Sokkara and Azuko...if bạn like it join:-)

link đã đăng hơn một năm qua
big smile
hansoctantan đã đưa ý kiến …
boomerang bạn do always come back đã đăng hơn một năm qua
percabeth97 đã bình luận…
oh yeah!! I rmbr that line!! xD LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
a33 đã đưa ý kiến …
Sokka brings joy to Avatar;) đã đăng hơn một năm qua
karlyluvsam đã bình luận…
yeah i agree hơn một năm qua
percabeth97 đã bình luận…
mm-hm!! hơn một năm qua