thêm hình ảnh

Skip Beat Hình ảnh

thêm video

Skip Beat Video

tạo phiếu bầu

Skip Beat Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yeah!
97%
3%
người hâm mộ lựa chọn: Gô tích costume
45%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Reino
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: I refuse to even think about that possibility. It can only be Ren.
81%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Marrage and a baby would be so cool XD
Marrage and a baby would be so...
78%
A Kiss duhhh
22%
thêm skip beat số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Skip Beat Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm skip beat các câu trả lời >>  
viết bài

Skip Beat Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Skip Beat đường Dẫn

thêm skip beat đường dẫn >>  

Skip Beat tường

evilqueen3 đã đưa ý kiến …
I just realized there aren't any video of kyoko and sho with the song " in the end" bởi linkin park. i think it would suit them perfectly. can someone make a video like that from kyoko's point, please? đã đăng hơn một năm qua
Mavis808 đã đưa ý kiến …
link

We need a season two. đã đăng hơn một năm qua
heart
Moonlight_Kitty đã đưa ý kiến …
Waiting for new chapters is sooooo hard, but when they come out it's always worth the wait. đã đăng hơn một năm qua