tạo phiếu bầu

Skam Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị skam số phiếu bầu (1-53 of 53)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Noorhelm (Skam)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Main character Sana (Skam)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Main character Isak (Skam)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Main character Eva (Skam)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Main character Noora (Skam)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chris (Skam OG)
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Eskild (Skam OG)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Noora Amalie Sætre (Skam OG)
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Noora & William (Skam OG)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Skam OG
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Skam OG
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Evak
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Isak & Even (Skam OG)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Skam Italia
53%
41%
người hâm mộ lựa chọn: I'm watching it!
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; I really like him
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Character: Chris
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Ship: Isak / Even.
60%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1) Isak / Even.
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 5) Isak.
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Eva & Jonas
53%
47%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu them.
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu them.
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu them.
36%
29%
người hâm mộ lựa chọn: like them.
46%
23%
người hâm mộ lựa chọn: like them.
41%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu them.
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Ship: Isak / Even.
44%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1) Isak / Even.
55%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 1) Noora.
43%
33%
người hâm mộ lựa chọn: YES ....
100%
NOO...
0%
người hâm mộ lựa chọn: nikolai magnusson
78%
17%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: even & isak
56%
30%
người hâm mộ lựa chọn: eskild & noora
53%
32%
người hâm mộ lựa chọn: jonas & isak
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: noora & eva
84%
11%
người hâm mộ lựa chọn: isak valtersen
65%
18%
người hâm mộ lựa chọn: noora amalie sætre
65%
25%
người hâm mộ lựa chọn: even & isak
45%
41%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like him
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like him
56%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like him
38%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like him
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like her
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 8-9; one of my favorites, i tình yêu her
58%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7; i really like her
50%
22%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 8-9; one of my favorites, i tình yêu him
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 10; my yêu thích character in the hiển thị
52%
28%
hòa!
47%
47%