Simon "Ghost" Riley Updates

a comment was made to the photo: Ghost cosplay hơn một năm qua by bravo599
a comment was made to the fan art: Call of Cuty chibis XD hơn một năm qua by DawnRazeil
fan art đã được thêm vào: Ghost Chibi? XD hơn một năm qua by DawnRazeil
a photo đã được thêm vào: Ghost cosplay hơn một năm qua by DawnRazeil
a wallpaper đã được thêm vào: Ghost hình nền hơn một năm qua by DawnRazeil