Sick chó con Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

heart
Fisk đã đưa ý kiến …
I tình yêu Them!!! :PPPP đã đăng hơn một năm qua
dalelabadie đã đưa ý kiến …
Sick Puppies
rock đã đăng hơn một năm qua
NERO1186 đã bình luận…
yeh hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
:p hơn một năm qua
Fisk đã bình luận…
and Roleiepoleie,Sick chó con is the best band ever,and if they sucks,then bạn must die,because they do it deadly :DDDDDD hơn một năm qua
blazeroxs đã đưa ý kiến …
"Maybe" is the one song that describes me right now. tình yêu bạn Sick Puppies! Keep making music! đã đăng hơn một năm qua
Fisk đã bình luận…
I believe They will ;) hơn một năm qua
big smile
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
MAYBE <33333
tình yêu that song(: đã đăng hơn một năm qua
Fisk đã bình luận…
I tình yêu It too :) hơn một năm qua
dreamreever71 đã đưa ý kiến …
Let's hope 2011 will be ther năm of the Puppies!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
princess829 đã đưa ý kiến …
"Time will pass and bạn will corrode,
bạn will not know which is the road.
hoặc journey you're supposed to take,
the journey you're supposed to take.
I just hope bạn don't leave it too late."
- Time Will Pass <3 đã đăng hơn một năm qua
wink
princess829 đã đưa ý kiến …
OMG FIRST POST!

Ok, well I plan to do some MAJOR updating of this spot in the tiếp theo few weeks, so...........be ready for it!

;) đã đăng hơn một năm qua
Fisk đã bình luận…
Thanks for Your good job ;) hơn một năm qua