thêm hình ảnh

Shuffle! Hình ảnh

thêm video

Shuffle! Video

tạo phiếu bầu

Shuffle! Số Phiếu Bầu

hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Like
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: The World of the Gods
The World of the Gods
43%
The World of the Demons
29%
người hâm mộ lựa chọn: Eustoma
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kaede
Kaede
73%
Asa
27%
thêm shuffle! số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Shuffle! Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm shuffle! các câu trả lời >>  
viết bài

Shuffle! Các Bài Viết

thêm shuffle! các bài viết >>  

Shuffle! đường Dẫn

thêm shuffle! đường dẫn >>  

Shuffle! tường

KenichiTMD đã đưa ý kiến …
just watched episode 19 HOLY SHIT Kaede is so fucking scary đã đăng hơn một năm qua
animetv đã bình luận…
bạn right about that hơn một năm qua
crying
blackpanther666 đã đưa ý kiến …
Oh, come on!!! Where is all the activity on here. Don't let this club die!!! đã đăng hơn một năm qua
JasonMx17 đã bình luận…
I just finished watching this anime and i Loved it! hơn một năm qua
JasonMx17 đã bình luận…
Good choice Rin. ;) hơn một năm qua
blackpanther666 đã bình luận…
^ I agree with bạn guys. Asa made an excellent choice. XD hơn một năm qua
kyokitty1234 đã đưa ý kiến …
Am I the only one who hated Asa...? đã đăng hơn một năm qua
blackpanther666 đã bình luận…
I hope so. I find your hatred for her rather unappealing, if bạn get my meaning. Please try not to insult my beloved. Thank you. hơn một năm qua
kyokitty1234 đã bình luận…
... it was just an opinion... but I respect yours as well. hơn một năm qua
blackpanther666 đã bình luận…
Might I ask why? I won't be rude - I'm just curious. hơn một năm qua