Shonen Jump Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

smile
Sagiwarrior đã đưa ý kiến …
Big người hâm mộ of Shonen jump magazine. đã đăng hơn một năm qua
hmmm
Ninjacupcake đã đưa ý kiến …
Wow. It's been over two years sense I last bought a Shonen Jump and I miss it! I have like 36 (3 years) of them and no room for more. Oh, poop. đã đăng hơn một năm qua
hmmm
OTAKU77 đã đưa ý kiến …
has any one else gotten thier shonen jump late lately? đã đăng hơn một năm qua
Espeongirl360 đã đưa ý kiến …
link
here is a link to the new KarakuriDoji Ultimo người hâm mộ club đã đăng hơn một năm qua