trả lời câu hỏi này

SHINee Câu Hỏi

What's bạn yêu thích song EVER EVER EVER bởi SHINee?

mine is "Ready hoặc Not" but i tình yêu ALL their songs! <33
 What's bạn yêu thích song EVER EVER EVER bởi SHINee?
 iBieberBell posted hơn một năm qua
next question »

SHINee Các Câu Trả Lời

prity10 said:
ayo, lucefur, hello hello and ring ding dong
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Cool :)
iBieberBell posted hơn một năm qua
Cam_Styles said:
My favourite is all but my MOST favourite is "Hello". It has a nice beat and tune to the lyrics!
select as best answer
 My favourite is all but my MOST favourite is "Hello". It has a nice beat and tune to the lyrics!
posted hơn một năm qua 
SIHItee said:
its hard to choose!! Dx bạn shouldn't ask this câu hỏi .. its make me dying indside T-T *joke :D

but i really like Romeo and Juliette, Sherlock, and JoJo ^^
select as best answer
 its hard to choose!! Dx bạn shouldn't ask this câu hỏi .. its make me dying indside T-T *joke :D but i really like Romeo and Juliette, Sherlock, and JoJo ^^
posted hơn một năm qua 
loveSHINee4ever said:
For me, Hello is the best !!~~^_^ (Although Sherlock is great )
select as best answer
 For me, Hello is the best !!~~^_^ (Although Sherlock is great )
posted hơn một năm qua 
misscookie346 said:
"WOWOWOW" I REALLY LUV THAT SONG!!! <3 ITS SOOO HAPPY!!! <3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »