Shigatsu wa Kimi no Uso Updates

a video đã được thêm vào: If I Die Young ~Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 15 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kousei x Kaori tribute cách đây 17 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [國] Our Memories- (Kousei x Kaori Tribute) cách đây 22 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 【AMV】If I die young Kaori & Kousei cách đây 24 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV - Kaori x Kousei cách đây 28 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kaori & Kousei - Don't Give up ✨ Try Everything ✨「AMV」 cách đây 29 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso / Your lie in April - A tribute for Kaori Miyazono cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kaori & Kousei - Your Lie In April AMV - Stay cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso - "I had you." [Clip from Episode 11] cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [日文版] Our Memories- (Kousei x Kaori Tribute) cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso Amv - Youth cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Over My Head \\ Shigatsu wa Kimi no Uso AMV cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 「MAD」Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso AMV~ Come Undone cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV - Shigatsu Wa Kimi No Uso (Your Lie In April) - Our Melody cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV Your Lie in April cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV | I'm Alive! cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your lie in April and Angel Beats - On ngọn lửa, chữa cháy cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Shigatsu wa Kimi no Uso - Dare bạn to di chuyển cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: shigatsu wa kimi no uso | nancy mulligan ✻ amv ✻ cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April AMV: Thinking out Loud cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April AMV - bạn Can Be King Again cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shape of bạn [Your Lie In April] (AMV) cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your lie in april AMV [Hold On] cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April AMV ~Pieces~ cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April AMV -[Little Do bạn Know] cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Love/hate - Kaori Miyazono cách đây 2 tháng by negero
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso Opening AMV cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kousei x Kaori - Perfect [AMV] cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Rise - AM cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: be my f r i e n d cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso AMV - Hikaru Nara cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso [AMV] - Kirameki cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your lie in April (Just a dream AMV) cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: I wanna know || Your lie in April AMV cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: bạn lie In April AMV - All Of The Stars cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 「AMV」Again - Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 「AMV」Shigatsu wa Kimi no Uso - Hold Me Back cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso (AMV) Sad Song cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April AMV - "Breathe Me" cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April Amv - Sing Me To Sleep cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April - Ikanaide/Don't Go Away Yet- cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: (AMV) Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 【Shigatsu wa Kimi no Uso】Kousei and Kaori - Shut up and hug me tight cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 【Shigatsu wa Kimi no Uso】Kousei and Kaori cách đây 4 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: x y o u t h x (your lie in april amv) cách đây 4 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: *A l l o f t h e S t a r s* Your Lie in April cách đây 4 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: i'm only human. cách đây 4 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: your lie in april - just a dream cách đây 4 tháng by PrincessFairy