Shigatsu wa Kimi no Uso Updates

a video đã được thêm vào: Luminosity [AMV] cách đây 2 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hurts Like Hell Koe no Katachi and Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 3 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your lie in april AMV cách đây 5 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV | Colours cách đây 9 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: * N u m b * Kousei & his Mother cách đây 10 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV❄️So cold❄️Your lie in April✨ cách đây 12 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Crazy in tình yêu - Your Lie in April cách đây 17 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Shattered - Your lie in april cách đây 19 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Let's Draw Kaori Miyazono from Your Lie in April cách đây 23 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Your Lie In April/Shigatsu wa Kimi no Uso - ♪So Cold♪ cách đây 24 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 「AMV」Fading memories cách đây 26 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV — Lullaby — Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori Miyazono [Shigatsu wa Kimi no Uso] [Your Lie in April] P.2 cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori Miyazono [Shigatsu wa Kimi no Uso] [Your Lie in April] cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV The lie bạn told in april ~ It's not about thiên thần cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori Miyazono from Your Lie in April (Speed Drawing) cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April AMV - Even When I'm Gone cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: the only light i see cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ║AMV║✻Sad Song ✻ Shigatsu wa Kimi no Uso ✤ cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV | Shigatsu wa Kimi no Uso | Shatter me cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso AMV - Be Somebody cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori Miyazono from Your Lie in April cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April ~ Not About thiên thần cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie In April - Kousei x Kaori AMV // She is the Sunlight cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your lie in April AMV - Just so Kousei knows cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
an icon đã được thêm vào: Kousei cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 【AMV】Shigatsu wa Kimi no Uso - (Sad Song) cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Our Song cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Gravity cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Kaori x Kousei - When you're gone cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso - trái cam, màu da cam [AMV] cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [Speedpaint] I tình yêu bạn - Kaori Miyazono cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April – Stay High AMV cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso - ASMV cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April AMV-- Losing your Memory cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 「AMV」 That Spring | Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV Shigatsu wa Kimi no Uso - Sad Song cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hikaru Nara - Shigatsu wa Kimi no Uso AMV cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Shigatsu wa Kimi no Uso - Kirameki cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: AMV - Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [AMV] Your Lie In April - Galway Girl cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori - Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Shigatsu wa Kimi no Uso AMV - Shatter Me cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori Miyazono from Your Lie in April cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: what if ● tsubaki & kousei 「AMV」 cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Iris || Your Lie in April || AMV cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kaori from Shigatsu wa Kimi no Uso cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Your Lie in April | Faded cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: won't look down cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kaori Speed paint cách đây 3 tháng by PrincessFairy