tạo phiếu bầu

Shameless (US) Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị shameless (us) số phiếu bầu (1-63 of 63)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: It's really sad! She is a very important character!
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Good
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: shes annoying
47%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Carl Gallagher
43%
38%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: I'm happy about it!
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Jeremy Allen White
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: a Character
48%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it !
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Season 6.
52%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Season 5.
36%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Sheila.
46%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Mickey.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mandy.
74%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Jimmy / Steve / Jack.
83%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1) Mickey.
57%
17%
người hâm mộ lựa chọn: I hated it.
70%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
83%
17%
hòa!
48%
48%
người hâm mộ lựa chọn: 3-2 - Didn't like it, didn't hate it
31%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Cheating
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Mickey & Ian
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: No
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Mickey and Svetlana
44%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Gallagher
44%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Terry Milkovich
87%
6%
người hâm mộ lựa chọn: 7-6 - I like her
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 3-2 - Don't like her, don't hate her
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Kenyatta
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
64%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Mickey Milkovich
53%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Noel Fisher (Mickey Milkovich)
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Season 4
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: The Gallagher trang chủ
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Hyme Jackson's
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 1 - Hate her
53%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 7-6- I like her
29%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Mickey
78%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
86%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
91%
7%
người hâm mộ lựa chọn: No
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: No
70%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ian
59%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Kev and Veronica
51%
39%
người hâm mộ lựa chọn: No I haven't
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Ian/Mickey
64%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Kev
Kev
72%
Frank
28%
người hâm mộ lựa chọn: Mandy
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Ian
41%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Steve
83%
17%