• Apr\il paranoid. . HD Wallpaper and background images in the Nhím Shadow club tagged: shadow hedgehog shadow the hedgehog.

    hâm mộ 1 người hâm mộ
    Die Hard Fan    (nguồn: g)

    từ khóa: shadow, hedgehog, Nhím Shadow

 Sonic Generations Shadow Spin phim hoạt hình
Sonic Generations Shadow Spin phim hoạt hình
 Shadow The Hedgehog Sitting Sonic X
Shadow The Hedgehog Sitting Sonic X
 Shadow's outfit in Sonic Boom
Shadow's outfit in Sonic Boom
 shadow+sonic=love?
shadow+sonic=love?
 XD
XD
 .:Shadow:.
.:Shadow:.
 Shadow the Werehog transformation Part 1
Shadow the Werehog transformation Part 1
 Sonic Boom Shadow
Sonic Boom Shadow
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 RIP Sonic and Tails
RIP Sonic and Tails
 Amy Rose gets Gorgeous!
Amy Rose gets Gorgeous!
 Shadow!
Shadow!
 shadow the hedgehog 3D model
shadow the hedgehog 3D model
 Release me!
Release me!
 Metal Shadow
Metal Shadow
 shadow + sonic =love
shadow + sonic =love
 shadow likes his những người hâm mộ
shadow likes his những người hâm mộ
 shadow big
shadow big
 Shadow, Silver, and Sonic- Fashion
Shadow, Silver, and Sonic- Fashion
 Shadow the Werehog transformation Part 4
Shadow the Werehog transformation Part 4
 Shadow the Werehog transformation Part 2
Shadow the Werehog transformation Part 2
 sonic,shadow & silver
sonic,shadow & silver
 Sexy Shadow
Sexy Shadow
 Shadow runs through white đô thị hy lạp xưa, acropolis
Shadow runs through white đô thị hy lạp xưa, acropolis
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 Super Saiyan 4 Goku and Super Hedgehog 4 Shadow
Super Saiyan 4 Goku and Super Hedgehog 4 Shadow
 shadow the ultimate furry
shadow the ultimate furry
 Shall Fail
Shall Fail
 Shadow
Shadow
 Rock on
Rock on
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 Maria The Hedgehog
Maria The Hedgehog
 .:Cookies:.
.:Cookies:.
 Shadow The Ultimate Lifeform
Shadow The Ultimate Lifeform
 Coolness
Coolness
 .:The Ultimate:.
.:The Ultimate:.
 Dark Shadow The Hedgehog
Dark Shadow The Hedgehog
 .:Classic Shadow:.
.:Classic Shadow:.
 .:Good Morning:.
.:Good Morning:.
 .:Shadow the Hedgehog:.
.:Shadow the Hedgehog:.
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 Black-Hearted Evil,Brave-Hearted Hero
Black-Hearted Evil,Brave-Hearted Hero
 s.t.w
s.t.w
 shadz with a gun
shadz with a gun
 gun
gun
 Sexy Shadow <3
Sexy Shadow <3
 Shadow
Shadow
 Shadow won't die Never!
Shadow won't die Never!
 Shadow and baby maria
Shadow and baby maria
 shadow comic
shadow comic
 shadow sprites
shadow sprites
 free riders shadow!!
free riders shadow!!
 shadow playing a violen
shadow playing a violen
 The ngày Shadow was born
The ngày Shadow was born
 shadow
shadow
 shadow riding a cool bike
shadow riding a cool bike
 jinxed shadow
jinxed shadow
 Crying Shadow :'(
Crying Shadow :'(
 i'm sad D:
i'm sad D:
 shadow
shadow
 Shadow dislikes sonic porn
Shadow dislikes sonic porn
 I Am... All of Me
I Am... All of Me
 Dark Shadow The Hedgehog
Dark Shadow The Hedgehog
 shadow 3d model
shadow 3d model
 dark dhadow
dark dhadow
 HE DOES NOT LOOK LIKE A FREAKING GIRL!!!
HE DOES NOT LOOK LIKE A FREAKING GIRL!!!
 .:Shadow:.
.:Shadow:.
 shadow the hedgehog dancing to michael jackson
shadow the hedgehog dancing to michael jackson
 shadz
shadz
 shadow and rouge
shadow and rouge
 cá biển thường vào sông để đẻ, shad v dark sonic
cá biển thường vào sông để đẻ, shad v dark sonic
 Shadow the Werehog transformation Part 3
Shadow the Werehog transformation Part 3
 shadows glass
shadows glass
 Shadow the pony?
Shadow the pony?
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 Shadow bạn sleeping?
Shadow bạn sleeping?
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 pokemon
pokemon
"FUCK YOU"
 Shadow the Easter hog
Shadow the Easter hog
 .:Shadow:.
.:Shadow:.
 sonic team....
sonic team....
 shadow turning into super shadow
shadow turning into super shadow
 how to draw shadow the hedgehog
how to draw shadow the hedgehog
 shadow the demon i think
shadow the demon i think
 Shadows gone Werehog (I didn't draw this)
Shadows gone Werehog (I didn't draw this)
 XD
XD
 Chibi Sonic and Shadow
Chibi Sonic and Shadow
 .:Shadow:.
.:Shadow:.
 Boulevard Of Broken Dreams
Boulevard Of Broken Dreams
 Shadow,Sonic,Silver Blingee
Shadow,Sonic,Silver Blingee
 shadow =3
shadow =3
 shadow of a hedgehog
shadow of a hedgehog
 LOL – Liên minh huyền thoại XD
LOL – Liên minh huyền thoại XD
 super shadow
super shadow
 Wow O_o
Wow O_o
 Shadow <3
Shadow <3
 shadow =3
shadow =3
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 shadow eats sonic
shadow eats sonic
 Shadow and maria
Shadow and maria
 Death Of Maria
Death Of Maria
 shadow of sonic boom lets go
shadow of sonic boom lets go
 Sexy Shadow
Sexy Shadow
 Shadow người hâm mộ art
Shadow người hâm mộ art
 Shadow the hedgehog of sonic x
Shadow the hedgehog of sonic x
 Chaos Blast!
Chaos Blast!
 Shadow takes out his rings
Shadow takes out his rings
 Shadow and Silver in không gian
Shadow and Silver in không gian
 They forgot Shadow's birthday
They forgot Shadow's birthday
 shadow & sonic in the PC
shadow & sonic in the PC
Nhím Shadow
Nhím Shadow
 .:Shadow vs Biolizard:.
.:Shadow vs Biolizard:.
 Super Dark Shadow The Hedgehog
Super Dark Shadow The Hedgehog
 Negative Dark Shadow
Negative Dark Shadow
 Zhadow,Shadow, and Lancelot
Zhadow,Shadow, and Lancelot
 .:I'll Take It From Here:.
.:I'll Take It From Here:.
 Dark And Light
Dark And Light
 Shadow missing maria
Shadow missing maria
 cute :)
cute :)
 Shadow wearing Rouge's clothes
Shadow wearing Rouge's clothes
 Aqua.
Aqua. "You frigging kissed me!!!"
 Shadow and Tikal holding hands
Shadow and Tikal holding hands
 Idiots
Idiots
 Maria's Tickle Attack
Maria's Tickle Attack
 AURORA
AURORA
 Gangsta Shadow
Gangsta Shadow
 What are bạn doing Maria
What are bạn doing Maria
 derp
derp
 Sonic Forms Meme
Sonic Forms Meme
 shadow human form
shadow human form
 Sonic says the Disturbing Truth
Sonic says the Disturbing Truth
 shadow the hedgehog and company
shadow the hedgehog and company
 Shadow sleeps with a chicken
Shadow sleeps with a chicken
 Hearts
Hearts
 dark shadow mecha
dark shadow mecha
 The Shadow of Chaos Part 1
The Shadow of Chaos Part 1
 Jack o latern pattern
Jack o latern pattern
 Sad Maria Robotnik
Sad Maria Robotnik
 Karaoke
Karaoke
 shadow
shadow
 cuteie !!!!! /////O///O///
cuteie !!!!! /////O///O///
 when shadow and sonic gets bored
when shadow and sonic gets bored
 .:Shadmaria:. ~ <3
.:Shadmaria:. ~ <3
 zombies
zombies
 Shadow,Knux,tails,Super Sonic,Boltsryke vs weresonic
Shadow,Knux,tails,Super Sonic,Boltsryke vs weresonic
 The Many Shadow's
The Many Shadow's
 Shadow and Maria
Shadow and Maria
 sleeping shadow
sleeping shadow
 Maria's alive!!!
Maria's alive!!!
 Emotions
Emotions
 Drunk shadow
Drunk shadow
 Shadow the thug
Shadow the thug
 Hedgies in the dark
Hedgies in the dark
 shad's smile..
shad's smile..
 Shadow's bờ biển, bãi biển ngày
Shadow's bờ biển, bãi biển ngày
 Shadow in Mj's Hat
Shadow in Mj's Hat
 Plushie tình yêu
Plushie tình yêu
 Shadow the hedgehog customised hình nền
Shadow the hedgehog customised hình nền
 Maria Robotnik
Maria Robotnik

6 comments

user photo
LMAO!! Poor shadow!!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
angelic
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.......­...­...­...­...­...­...­...­.
posted hơn một năm qua.
 
user photo
HE DIED DX
posted hơn một năm qua.
 
user photo
nd knuckles dies
posted hơn một năm qua.
 
user photo
MY KNUCKLES!!! U DAMN HEDGEHOG!!!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
uh... shadow? Y DID U HANG URSELF!?!?!?!
posted hơn một năm qua.