Chuyện ấy là chuyện nhỏ Pop Quiz

WHO đã đưa ý kiến IT: "No matter who broke your tim, trái tim hoặc how long it takes to heal, you'll never get through it without your friends."
Choose the right answer:
Option A Carrie
Option B Samantha
Option C món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
Option D Miranda
 aleciane posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save