Chuyện ấy là chuyện nhỏ {tumblr fandom meme } ➸ satc // {guess if bạn don't watch}

Pick one:
favourite character ➸ samantha
least favourite character ➸ Richard
#1 relationship ➸ carrie & miranda
# 2 relationship ➸ miranda & steve
best looking ➸ món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte york
thêm stylish ➸ carrie bradshaw
favourite apartment ➸ carrie's
unpopular opinion ➸ i dislike Big & Carries' toxic relationship
favourite recurring character ➸ magda
 makintosh posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save