tạo phiếu bầu

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Chuyện ấy Là Chuyện Nhỏ Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị chuyện ấy là chuyện nhỏ số phiếu bầu (1-100 of 367)
« trước đó   |  tiếp theo »
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Trey had moved out bởi the time the magazine was on the stands★
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Don’t call me, ever again. Forget bạn know my number. In fact, forget...★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Samantha throws a cantaloupe ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn broke my f*cking tim, trái tim ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Single and Fabulous, câu hỏi mark? ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Carrie sees Big and Natasha ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Abso-fucking-lutely★
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Carrie finds her chuỗi hạt, chuỗi hạt cườm ★
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Samantha.. just fucking hold my hand★
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ★It’s a blue moon. It’s really rare. I just wanted bạn to see it★
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ★ món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte meets Trey ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ They don't call it a job for nothing ★
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Carrie falls on the đường băng ★
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Opening credits ★
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Your girl is lovely, Hubble ★
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Just tell me I am the one ★
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ★ This man đã đưa ý kiến he loved me, and I caught him eating...★
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Judging is not your style
40%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: couple; carrie & aidan
40%
20%
hòa!
25%
25%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: female; samantha jones
50%
25%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Carrie
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Brady
75%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Party on the roof
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Season 6
80%
20%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ possible? yes, but it would not be the same
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 06x12 - One
50%
17%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 04x12 - Just say yes
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 03x18 - Cock a doodle do!
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 02x08 - The man, the myth, the viagra
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 01x11 - The drought
80%
20%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Summer episodes
88%
13%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
80%
20%
hòa!
20%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Dance in Big's apartment
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie's apartment
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ✦ it's okay to put yourself first
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn tình yêu watching cheesy romantic TV shows
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn tình yêu chó
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ★ bạn are / want to be a writer/journalist/columnist
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ★ No
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Relationship
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Reality
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Follow your tim, trái tim
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ★ No
63%
38%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ★ So lame. Big forgot he wasn’t the only one getting married
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Cheating on Aidan with Mr Big
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Big's commitment issues had nothing to do with Miranda's angry remark
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Stanford Blatch
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ✦ Miranda and Steve are having another baby
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: No
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: → thinks like a romance novel
63%
13%
người hâm mộ lựa chọn: → a relationship with Aidan
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → Carrie's apartment
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ended hơn một năm qua
44%
22%
hòa!
Ended hơn một năm qua
38%
người hâm mộ lựa chọn: → thanks for the friendly reminder
80%
20%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: → a miranda
55%
18%
người hâm mộ lựa chọn: → that's great news
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: → yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Aidan Shaw (John Corbett)
50%
36%
người hâm mộ lựa chọn: → the girls
80%
10%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: It hasn't changed
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
mó n ă n bơ m xen, món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
60%
Carrie
40%
người hâm mộ lựa chọn: Samantha
Samantha
75%
Miranda
25%
người hâm mộ lựa chọn: (2) Samantha
(2) Samantha
50%
(1) Carrie
21%
người hâm mộ lựa chọn: (2) Carrie
(2) Carrie
43%
(3) mó n ă n bơ m xen, món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
29%
người hâm mộ lựa chọn: (1) món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
(1) mó n ă n bơ m xen, món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
80%
(2) Samantha
20%
người hâm mộ lựa chọn: (2) Miranda
(2) Miranda
54%
(1) Samantha
31%
người hâm mộ lựa chọn: 11. Mr. Big
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ...love Sex and the City
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie's wardrobe
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I tim, trái tim NY
47%
18%
người hâm mộ lựa chọn: That’s our baby. I know it. That’s really our baby
50%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Harry proposes to món ăn bơm xen, charlotte
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Kristin and Cynthia
53%
18%
người hâm mộ lựa chọn: No, thank bạn very much
67%
13%
người hâm mộ lựa chọn: The một phút he has her, he does something to screw it up
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Agree? These critics are outrageous
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I think it depends on the relationship bạn had
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Yaaaay :D They are my faves ♥
43%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Harry & món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte ♥
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Aidan & Carrie ♥
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Smith & Samantha ♥
60%
40%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Stanford & Anthony ♥
86%
14%