trả lời câu hỏi này

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Câu Hỏi

I uploaded three hình ảnh for my trước đó question, but only one appeared. How do I get them all into the question?

 scubare posted hơn một năm qua
next question »

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Các Câu Trả Lời

JosepineJackson said:
bạn can add only 1 pic in one question.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »