trả lời câu hỏi này

tình dục và giới tính Câu Hỏi

How many guys/girls have bạn had sex with?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

tình dục và giới tính Các Câu Trả Lời

Simpo1 said:
The correct answer for me is zero. But if bạn include Daydreaming and like making stuff up than maybe its like 100 girls and a 10 boys.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
batgirl1234999 said:
I ngày lots of boys on me
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »