trả lời câu hỏi này

tình dục và giới tính Câu Hỏi

What is the worst reply to "I tình yêu U"?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

tình dục và giới tính Các Câu Trả Lời

bouncybunny3 said:
"I know."
select as best answer
posted hơn một năm qua 
KaulitZfan said:
i don't tình yêu bạn
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Makeupdiva said:
Thank you. I have heard it so many times on TV, I find it a bit insulting, the person saying I tình yêu you, is expecting the same thing in return, Thank bạn isn't it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Sutelc22 said:
thank you.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
boytoy_84 said:
I Don't and Thank You
select as best answer
posted hơn một năm qua 
WillLock78 said:
uuuhhhhhh....... Thanks, I guess.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
sieluvzsoul said:
"Me too"
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »